Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
 2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 4. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
 5. muziejų veikla, kodas 91.02;
 6. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
Ankstesnis straipsnisDarbuotojai
Sekantis straipsnisNuostatai