Biblioteka, informacinis centras

Bibliotekos darbo laikas
Kasdien nuo 11.00-15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30
Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė diena
Informacinio centro darbo laikas
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00-16.00 val.
Penktadieniais 8.00-14.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30
Pirma mėnesio darbo diena - sanitarinė diena
 

Prisiartinęs prie knygų, niekad nerasi jų miegančių, paklaustos jos neslepia savo minčių: jei klysti, jos nebara, padaręs kvailystę, neišgirsi jų pašaipos... (Richard de Bury)

Bibliotekoje yra 12 darbo vietų, iš jų 4 – kompiuterizuotos. Informaciniame centre yra 42 darbo vietos, 10 vietų kompiuterizuotos.

Kompiuteriai sujungti į tinklą, yra internetinis ryšys. Bibliotekoje, informaciniame centre vyksta pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, susitikimai, konkursai, olimpiados.

Mokiniai gali ruošiasi namų darbus, projektus. Informaciniame centre įkurtas ugdymo karjerai centras.

 

Bibliotekos, informacinio centro funkcijos

Gimnazijos biblioteka, informacinis centras vykdo informacines ir edukacines funkcijas:

 • tikslingai komplektuoti mokyklos bibliotekai aktualų fondą, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • stiprinti moksleivių informacinės kultūros įgūdžius ir gebėjimus (ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius);
 • skatinti moksleivius skaityti, plėsti jų kompetencijas;
 • sudaryti sąlygas bei galimybes naudotis informacinėmis technologijomis;
 • vadovaujantis „Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“ komplektuoti, tvarkyti vadovėlius bei mokymo priemones ir išduoti juos atitinkamų dalykų mokytojams ir vadovėlius mokiniams.

Bibliotekos, informacinio centro paslaugos:

 • Knygų ir kitų dokumentų (išskyrus enciklopedijas, žodynus ir žinynus) išdavimas skaitytojams į namus.
 • Mokytojų ir mokinių informavimas apie naujus leidinius.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Mokytojų ir mokinių konsultavimas, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Ugdymo karjerai paslaugų teikimas.
 • Parodų rengimas.
 • Informacijos paieška internete.
 • Naudojimosi audio-, video- aparatūra, Multimedia projektoriumi paslauga.
 • Spausdinimo, kopijavimo paslauga.

Naudingos nuorodos:

https://skaitymometai.lnb.lt/

https://www.lrt.lt/mediateka/video/lrt-pamokeles

 https://www.lrt.lt/mediateka/video/idomiosios-pamokos-tiesiogiai

 https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/vakaro-pasaka

 http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

 http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

  http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

 http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

https://istorijatau.lt/

 

Ankstesnis straipsnisMokinių priėmimas
Sekantis straipsnisPagalbos teikimo aprašas