„Rugsėjo spalvose atversim naują knygos lapą“

 „Rugsėjo spalvose atversim naują knygos lapą“

 

Vasara praėjo... dar viena.

Vasara – kvepianti pievų malda.

Per patį saulės pakylėjimą.

Vasara atlapos duris į juodai nusirpusių vyšnių sodą,

Į šviečiantį jazminų vakarą,

Su rugpjūčio prakaito druska

Trumpa, kaip tolimo delno prisilietimas, vasara įėjo į mane.

 

 Netikėtai prabėgo dar viena basakojė vasara, iš paskos atsinešdama margaspalvį rugsėjį, kurio gražume atvertėme dar vieną mokyklinės knygos lapą.

 Rugsėjo 1-osios skambučio aidai į Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos Mokslo ir žinių šventę šiemet subūrė 203 mokinius, iš kurių 14 šiais metais pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį. Po šv. Mišių, vėliavos pakėlimo ir sugiedoto himno skambant muzikai į šventiškai papuoštą lauko sceną žengė 16 abiturientų ir atlydėjo pačius mažiausius šios gimnazijos mokinukus – pirmokus.  

 Į šią gražią šventę atvyko ir visus sveikino nemažas būrys gerbiamų svečių: Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Ona Radčenko, Nemakščių miestelio seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių bendruomenės „Santalka” pirmininkas Vaclovas Šimaitis, Raseinių kultūros centro Nemakščių filialo renginių organizatorė Lina Andrulienė bei ambulatorijos gydytoja. Džiugu, kad gimnazijos renginyje dalyvavo ir Nemakščių darželio auklėtiniai bei jų direktorė Dalia Mačiulaitienė. Sveikindama su nauja pradžia, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė linkėjo, kad ateinantys metai būtų dar sėkmingesni visose srityse.

 Nemakščiuose ši Rugsėjo 1-oji minima kaip naujai atverstos knygos pradžia, tai startas, nuo kurio prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai. Simboliškai klasės vadovams ir kiekvienai klasei buvo įteikta po naujų mokslo metų knygą, Klasės dienoraštį, kuriame mes, dvyliktokai, palinkėjome mokiniams fiksuoti gražiausias mokslo metų akimirkas.

 Mūsų gimnazijos šventės niekuomet nepraeina be skambių dainų ir šokių, tad ir šį kartą tradiciškai nuotaiką kėlė meniniai mokinių pasirodymai. 

 Pakylėti geros nuotaikos visi nuskubėjome į pirmąją šių mokslo metų pamoką klasėse. O Rugsėjis nutiesė gelsvą taką, žinių pasaulis pravėrė duris, kad atvertę knygos lapą įrašytume norus, svajones ir viltis.

                                                                                     Renalda Galkauskaitė, IV gimn. klasės mokinė

 

Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

 Birželio 14 d. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokiniai kartu su mokytoja Roma Matikoviene paminėjome Gedulo ir vilties dieną. Vykome į Viduklės geležinkelio stotį prie tremtinių paminklo, ten padėjome gėlių ir uždegėme žvakutes.

 Buvusi tremtinė mokytoja Angelija-Marija Veniulienė pasidalijo prisiminimais apie tremtyje patirtus išgyvenimus. Taip pat aplankėme Nemakščių kapinėse stovintį paminklą tremtiniams. Mokytoja Roma Matikovienė supažindino su trėmimo vietomis, apibūdino buities ir darbo sąlygas.

Istorijos mokytoja Roma Matikovienė

 

Vaikų vasaros užimtumo projektas „Draugystė“ Nemakščiuose

Vaikų vasaros užimtumo projektas „Draugystė“ Nemakščiuose

 

 Jau 12 metus Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje birželio 1-7 dienomis vyko vaikų vasaros užimtumo projekto „Draugystė“ veiklos, kuriose dalyvavo net 42 pradinukai. Mokiniai iškylavo, sportavo, šoko, žaidė. Keliavo po Jurbarko rajono apylinkes, kultūrines – istorines vietas. 

 Didžiulį įspūdį paliko restauruota Panemunės pilis ir gidės pasakojimas apie princesės kambarį ir požemio karceryje kankintus žmones. Nuo Raudonės pilies bokšto grožėjomės Nemuno vingio panorama. Ilgai užtrukome Smalininkų vandens matavimo stotyje. Nustebę klausėmės gidės Ginos pasakojimo apie Nemuno vandens lygio matavimo būdus ir įrenginius. Ypač patiko edukacinis užsiėmimas Smalininkuose, kurio metu vaikai gamino senovines skudurines lėles. 

 Stovykloje daug dėmesio buvo skiriama mokinių saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui, plečiamas jų akiratis. Stovyklautojai pynė draugystės apyrankes, lipdė ir dekoravo lipdinius iš molio, piešė ant asfalto. 

 Laikas stovykloje prabėgo labai greitai. Palinkėjome vieni kitiems saugios ir šiltos vasaros. Atsisveikinome nešini skudurinėmis Onutėmis, spalvingomis draugystės apyrankėmis, pačių gamintais papuošalais, laimėtais prizais, kurie primins įspūdingas akimirkas, praleistas kartu. 

 

Papildoma informacija