Įdomi išvyka į Kretingą

Įdomi išvyka į Kretingą

 Gegužės 23 d. rajono lituanistai vykome pasisemti patirties į Kretingą. Programa išties sudomino. Susitikome su Kretingos r. švietimo centro darbuotojais bei Pranciškonų ir Salantų gimnazijų lituanistais, kurie pasidalijo patirtimi. Pranciškonų gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis supažindino su gimnazijos istorija, išskirtinumu, šiandiena. Brolis Bernardas supažindino su Kretingos Viešpaties apreiškimo švč. Mergelei Marijai bažnyčia, apie 200 laiptelių kopėme į bažnyčios bokštą, iš kurio atsivėrė Kretingos grožis. O pabaigoje pabuvojome Kretingos dvaro saldaininėje ir mokėmės daryti ledinukus. 

 Už puikią edukacinę išvyką dėkojame Raseinių švietimo centro metodininkei Nijolei Vežbavičienei. 

 Elena Vaitkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja

 

„Mažvydas mums nutiesė kelius“

„Mažvydas mums nutiesė kelius“

 Penktadienį, gegužės 20 d., jau ketvirtą kartą mūsų gimnazijoje vyko šventė „Mažvydas mums nutiesė kelius“. Šio renginio metu pagerbiami geriausiai besimokantys ir puikiai besielgiantys mokiniai, olimpiadų, varžybų, konkursų prizininkai bei apdovanojami garbingu „Metų mažvydiečio“ ženkleliu ir padėkomis. 

 Šioje šventėje dalyvavo Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis, Raseinių r. švietimo centro direktorė Silva Morkevičienė, metodininkė Nijolė Vežbavičienė (jos apdovanojo rajoninių olimpiadų nugalėtojus), Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė, mokinių tėveliai, klasės draugai. Gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei teikiant ženklelius ir padėkas, nominantus sveikino klasių draugai, tėveliai, artimieji. Džiaugiamės, kad šiemet apdovanoti net 24 mokiniai. 

 Už šiltą atmosferą, gražius žodžius apie Lietuvą ir Mažvydą, skambią dainą, šokį, salės papuošimą, kvietimus, puokšteles dėkojame direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irenai Griškienei, muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, lietuvių kalbos mokytojai Elenai Vaitkuvienei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, choreografijos mokytojai Inetai Skurvydaitei, spec. pedagogei Dovilei Norkutei, informacinių technologijų mokytojai Genovaitei Jankauskaitei, pradinių klasių dainininkams ir šokėjams, vyresniųjų klasių mokinių ansambliui „Jaunystė“, skaitovams, renginio vedėjams Kornelijai Būtytei bei Viliui Bosaičiui.

 

Agnė Mockevičiūtė, jaunoji žurnalistė

 

Išvyka į Aleksandro Stulginskio Universitetą

Išvyka į Aleksandro Stulginskio Universitetą

 Gegužės 19 d. Nemakščių I-II gimn. klasių mokiniai vyko į Kauną. Kelionės tikslas – dalyvauti ASU rengiamoje studijų krypčių supažindinimo programoje.

 Nuo ankstaus ryto visus atvykusius ne tik iš Nemakščių, bet ir iš kitų Lietuvos kampelių pasitiko gerai nusiteikę susitikimo iniciatoriai ir su malonumu aprodė universitetą, šiek tiek apie jį papasakojo. Tačiau didžiąją dalį informacijos apie teikiamas studijų programas, įstojimo ir įsidarbinimo galimybes, kitą naudingą bei reikalingą informaciją pateikė įvadinės paskaitos metu. Po mažų dovanėlių apsikeitimo visi išsiskirstė į kitas paskaitas apie socialinius, biomedicinos ir technologijų mokslus.

 Mokymai, supažindinimai su šių mokslų specifika, ko gero, ne vienam plačiau atvėrė akis ir parodė realias galimybes, atskleidė gudrybes, kaip pasiekti savo tikslų. Nemakščių gimnazijai ji buvo itin reikšminga, nes būtent jos metu gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė ir Aleksandro Stulginskio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, nes jau ne vienerius metus mūsų gimnazijos abiturientai tęsia mokslą būtent šiame universitete ir jį sėkmingai baigia, siekia aukštumų ne tik savo srityje, bet ir sporte bei kultūrinėje veikloje. 

 Už išvyką dėkojame gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei bei fizikos mokytojai Daliai Venckuvienei, kurios vyko kartu su mumis.

 Gabrielė Paniulaitytė, II gimn. kl. mokinė

Papildoma informacija