Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

 Birželio 14 d. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokiniai kartu su mokytoja Roma Matikoviene paminėjome Gedulo ir vilties dieną. Vykome į Viduklės geležinkelio stotį prie tremtinių paminklo, ten padėjome gėlių ir uždegėme žvakutes.

 Buvusi tremtinė mokytoja Angelija-Marija Veniulienė pasidalijo prisiminimais apie tremtyje patirtus išgyvenimus. Taip pat aplankėme Nemakščių kapinėse stovintį paminklą tremtiniams. Mokytoja Roma Matikovienė supažindino su trėmimo vietomis, apibūdino buities ir darbo sąlygas.

Istorijos mokytoja Roma Matikovienė

 

Vaikų vasaros užimtumo projektas „Draugystė“ Nemakščiuose

Vaikų vasaros užimtumo projektas „Draugystė“ Nemakščiuose

 

 Jau 12 metus Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje birželio 1-7 dienomis vyko vaikų vasaros užimtumo projekto „Draugystė“ veiklos, kuriose dalyvavo net 42 pradinukai. Mokiniai iškylavo, sportavo, šoko, žaidė. Keliavo po Jurbarko rajono apylinkes, kultūrines – istorines vietas. 

 Didžiulį įspūdį paliko restauruota Panemunės pilis ir gidės pasakojimas apie princesės kambarį ir požemio karceryje kankintus žmones. Nuo Raudonės pilies bokšto grožėjomės Nemuno vingio panorama. Ilgai užtrukome Smalininkų vandens matavimo stotyje. Nustebę klausėmės gidės Ginos pasakojimo apie Nemuno vandens lygio matavimo būdus ir įrenginius. Ypač patiko edukacinis užsiėmimas Smalininkuose, kurio metu vaikai gamino senovines skudurines lėles. 

 Stovykloje daug dėmesio buvo skiriama mokinių saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui, plečiamas jų akiratis. Stovyklautojai pynė draugystės apyrankes, lipdė ir dekoravo lipdinius iš molio, piešė ant asfalto. 

 Laikas stovykloje prabėgo labai greitai. Palinkėjome vieni kitiems saugios ir šiltos vasaros. Atsisveikinome nešini skudurinėmis Onutėmis, spalvingomis draugystės apyrankėmis, pačių gamintais papuošalais, laimėtais prizais, kurie primins įspūdingas akimirkas, praleistas kartu. 

 

Kaip greitai bėga laikas...

„Kaip greitai bėga laikas...“

 „Laikas bėga, bėga laikas“, - repavo septintokai savo organizuojamoje mokslo metų baigimo šventėje, vykusioje birželio 3 dieną. 6-8 kl. ir III gimn. klasių mokinių ataskaitos apie nuveiktus darbus parodė, kad išmokta, nuveikta tikrai labai daug. Gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės padėkos už labai gerą mokymąsi, lankomumą, sportinius ir meninius pasiekimus dar kartą visus pradžiugino, kad mūsų gimnazijoje tikrai didelis būrys šaunių mokinių, besimokančių ir dirbančių ne tik dėl savęs, bet ir dėl to, kad mūsų gimnazija garsėtų. O scenos gilumoje kabantis laikrodis, simbolizuojantis devynis mokymosi mėnesius, nuotaikingos dainos, atliekamos ansamblio „Jaunystė“ (vadovė Vaida Baltrušaitienė) bei septintokų, šventės organizatorių, nuotaikingas šokis, humoristiniai vaizdeliai visiems teikė gerų emocijų ir priminė, kad po darbų visi turi teisę pailsėti. 

 Džiaugiamės, kad tą dieną į mūsų šventę atėjo ir gausus būrys mūsų kraštiečio poeto Algirdo Verbos artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie iš visos Lietuvos suvažiavo į Nemakščius paminėti poeto 75-ąsias gimimo metines. Galėjome pasiklausyti minčių apie poetą, apie jo atminimui išleistą knygą bei pasiklausyti skambių eilių. 

 Už gražią šventę dėkojame 7 klasių vadovėms Redai Mėlinienei ir Elenai Vaitkuvienei, muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, technologijų mokytojui Vytautui Andriuškai, choreografijos mokytojai Inetai Skurvydaitei, informacinių technologijų mokytojai Genovaitei Jankauskaitei. 

 Prisidėdami prie gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės linkėjimų ir mes linkime visiems gražios, sveikos, saugios vasaros.

 Gintarė Navickaitė, 7a klasės mokinė

Papildoma informacija