Dalyvavome „Pilietiškumo mokykloje“

Dalyvavome „Pilietiškumo mokykloje“

 Š. m. lapkričio 26 d. Raseinių rajono savivaldybėje buvo organizuota „Pilietiškumo mokykla“ – didžiausia miestų savivaldų simuliacija Lietuvoje. Joje galėjo dalyvauti kiekvienas 8–12 klasės moksleivis ar pirmo kurso studentas, norintis suprasti, kaip, kur ir kokie svarbiausi sprendimai yra priimami. Smagu, kad kartu su manimi šiame renginyje panoro dalyvauti aštuntokės Bernadeta Balšaitytė, Monika Janušaitė ir Lukas Luša (II gimn. kl.) . 

 Renginio metu vyko EcoSim Election simuliacija partijose, mero rinkimai, darbas komitetuose. Pagrindinis tikslas buvo atskiruose komitetuose sukurti rezoliuciją ir ją bendrai aptarti, priimti ir įteikti savivaldybės atstovui. 

 Po renginio visi buvome patenkinti ir pilni įspūdžių. Ne tik susiradome bendraminčių, gerai praleidome laiką, tačiau sužinojome daug naujo, realiai pamatėme, kokiu būdu priimami sprendimai.

 Neringa Lušaitė, gimnazijos prezidentė

 

III gimn. klasės mokinių karjeros ugdymui skirta išvyka

III gimn. klasės mokinių karjeros ugdymui skirta išvyka

 Vieni dar būdami mokyklos suole jau žino, kokios profesijos kelią pasirinks užvėrę mokyklos duris, tačiau kitiems yra sunkiau atrasti savo pašaukimą. Todėl kiekvienais metais mūsų gimnazijoje skiriama diena pažintinei, kultūrinei veiklai, kurios metu mokiniai iš arčiau susipažįsta su vienos ar kitos profesijos atstovais, atlieka testus, padedančius nustatyti, kam jie yra linkę, bei gilina žinias apie juos dominančias profesijas bei laukiamas perspektyvas ateityje.

 Gyvenimo kelio pasirinkimas tampa ypač aktualus pasiekus paskutiniąsias klases. Dėl to lapkričio 25 dieną III gimnazinės klasės mokiniai vykome net į tris įstaigas. Pirmiausia lankėmės Raseinių valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, kurioje sulaukėme šilto priėmimo. Šios įstaigos darbuotojai supažindino su veterinarijos ir maisto inspekcijos darbu, kylančiomis problemomis, privalumais ir ko reikia, norint pretenduoti į šias darbo vietas. 

 Ne mažiau įdomu apsilankyti buvo ir Raseinių sporto centre, kur plačiau susipažinome su rajono sportiniu gyvenimu, sužinojome, kokios galimybės atsiveria pasirinkus gyvenimą sieti su sportu. Su užsidegimu kalbėjęs sporto centro vadovas skatino gimnazistus sportuoti, nes tai sritis, kurioje galima save visapusiškai realizuoti. 

 „Alio, Raseiniai“ redakcija buvo paskutinė stotelė, kurioje mokiniai išreiškė norą apsilankyti. Įėjus į populiariausio rajoninio laikraščio darbo patalpas, buvo galima akies krašteliu pamatyti, kaip verda darbas redakcijoje, o redaktoriaus pavaduotojas trumpai apžvengė šios specialybės ypatumus.

 Dėkojame II gimn. klasės vadovei Adelei Balašaitienei, lydėjusiai mokinius į šią išvyką. Taip pat esame dėkingi įstaigoms, kurios įtemptą darbo dieną rado laiko gimnazistams. Susitikimai nepaprastai svarbūs, nes padėjo mokiniams suprasti, ar norima profesija tikrai tas kelias, kuris juos žavi ir traukia.

 Gabrielė Paniulaitytė, išvykos dalyvė, jaunoji žurnalistė

I gimn. klasės mokiniai lankėsi UAB „Danspin” ir AB „Grąžtai”

I gimn. klasės mokiniai lankėsi UAB „Danspin” ir AB „Grąžtai”

 Organizuojant ugdymo karjerai dienas mokyklose tikimasi sužadinti mokinių norą kryptingai, sąmoningai ir atsakingai mokytis, motyvaciją aktyviai kurti savo gyvenimą. Stengiamasi kiekvienam mokiniui sudaryti sąlygas atpažinti savo polinkius, nes tik tuomet galima planuoti savo karjerą, valdyti ir derinti ją su kitais gyvenimo aspektais. 

 Šiemet ugdymo karjerai dieną I gimn. klasės mokiniai panoro apsilankyti net dviejose įmonėse: UAB „Danspin” ir AB „Grąžtai”. Mokiniai norėjo išvysti šiuolaikišką įrangą, savo akimis pamatyti darbo sąlygas, specifiką. 

 UAB „Dansin” mokiniai sužinojo apie įmonės veiklą, stebėjo siūlų gamybos procesą: vilnų pešiojimą, karšimą, siūlų vijimą. Įspūdį paliko didžiuliai vilnų kalnai. Mokiniai buvo supažindinti su įvairia gaminama produkcija, siūlų įvairove, paskirtimi, kokybės nustatymo eiga. Patys galėjo pabandyti nustatyti pavyzdinių gaminių kokybę. Mokinius nustebino, kad kai kurie čia gaminami siūlai naudojami net aviacijoje.

 AB „Grąžtai” direktorius V. Kybartas kartu su gimnazistais eidamas nuo vieno įrenginio prie kito, demonstruodamas, pasakodamas ir leisdamas tiesiog stebėti gamybos procesą supažindino mokinius su grąžto pagaminimo istorija. Įdomu buvo sužinoti, kad tai vienintelė gražtų gamykla Pabaltijyje ir, nors gamybos apimtys didelės, turint šiuolaikišką techniką pakanka 30 darbuotojų. Mokiniai ne tik apžiūrėjo įrenginius, bet ir bendravo su darbuotojais, mokėsi per miksroskopą nustatyti grąžto kokybę bei dar kartą įsitikino, kad kiekviename darbe reikia kruoštumo, atsakingumo, tam tikrų žinių ir gebėjimų.

 Dėkojame įmonių atstovams už šiltą priėmimą, o gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei už sudarytą galimybę išvykti už gimnazijos ribų.

Marytė Karpienė, I gimn. klasės vadovė

Papildoma informacija