Advento pradžia gimnazijoje

Advento pradžia gimnazijoje

 Lapkričio 28-osios rytą visi mokiniai buvo keletui minučių sukviesti į gimnazijos vestibiulį, kur ateitininkai, vadovaujami mokytojos Vidos Greičienės, priminė Advento prasmę, o naujai išrinkta gimnazijos prezidentė Neringa Lušaitė uždegė pirmąją adventinio vainiko žvakę.

 Direktorė Irena Jankevičienė padėkojo iniciatoriams už nuoširdų ir jaukų rytą, palinkėjo, kad visa gimnazijos bendruomenė adventinį laikotarpį praleistume susikaupę, ramybėje ir rimtyje.

Antrokų Advento pradžia kitaip

Antrokų Advento pradžia kitaip

 Pirmąją  Advento  savaitę antrokai pradėjo neįprastai. Tamsų  lapkričio rytą  nušvietė žvakių šviesa, susimąstyti kvietė subtiliai pagaminta Advento puokštė. Taip neįprastai ir šventiškai prasidėjo žvakių gamybos pamokėlė, kurią vedė Barboros mama Zita Šaltė.  Kiekvienam antrokui viešnia atnešė dovaną – pačios pagamintą žvakutę-angeliuką –  ir adventinį linkėjimą. 

 Nekantravome  kuo greičiau imtis darbo.  Medumi kvepiantį vašką vaikai pylė į specialias formeles, kuriose sustingusios žvakės įgijo įvairiausius pavidalus.  Kiekvienas vaikas pasigamino po žvakę ir į savo namus parnešė po dalelę ramybės ir gerumo, visą dieną plevenusio mūsų klasėje.

 Džiaugiamės prasminga veikla ir nuoširdžiai dėkojame Barboros mamytei Zitai už kruopštumo, fantazijos ir gerumo pamoką.

 Virginija Ralienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Dalyvavome projekte „Moksleivi, pabūk studentu“

Dalyvavome projekte „Moksleivi, pabūk studentu“

 Lapkričio 21-25 dienomis dalyvavau VDU Studentų atstovybės organizuotame projekte „Moksleivi, pabūk studentu!“. 

 Projekto metu mokiniai turėjo galimybę pamatyti studijas iš arti, suprasti, ką nori studijuoti ateityje ir kokios srities specialistais norėtų tapti. Taip pat jiems buvo suteikta galimybė įsitikinti aukštojo mokslo kokybe, lankyti paskaitas kartu su studentais bei susipažinti su universiteto erdvėmis, pasirinktomis studijų programomis, naujais žmonėmis, dėstytojais bei universiteto tvarka. Mokiniai galėjo pasirinkti bet kurią studijų programą vykdomą universitete. Dėstytojai su projekto dalyviais elgėsi kaip su studentais ir paskaitų metu stengėsi aktyviai įtraukti į veiklas. Moksleiviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti įvairiose vakarinėse veiklose: „Socialogijoje“, „Protmūšyje“, vaidinimų vakare. Dalyvavę projekte mokiniai turi galimybę stojant į Vytauto Didžiojo universitetą, išankstiniu stojimu arba pretenduojant į valstybės nefinansuojamą vietą (vnf) ne per LAMA BPO sistemą gauti papildomai 0,5 balo prie bendro konkursinio balo. Tai buvo neeilinė galimybė man, kaip moskleivei, pažinti studentišką gyvenimą, susipažinti su universiteto idėja, tikslais bei erdvėmis.

Kornelija Būtytė, III gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija