VII-ajai gimnazijos abiturientų laidai įteikti brandos atestatai

VII-ajai gimnazijos abiturientų laidai įteikti brandos atestatai

 Rugpjūčio 7 dieną būrelis gimnazijos abiturientų, jų tėvelių ir mokytojų rinkosi Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje, kur parapijos klebonas Arūnas Bladžius mokiniams gimnazijos baigimo proga aukojo Šv. Mišias. Pasibaigus pamaldoms, gimnazijos aktų salėje, dalyvaujant tik patiems artimiausiems šeimos nariams, vyko brandos atestatų įteikimo šventė. 

 Pradėdama iškilmingą atestatų įteikimą, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė padėkojo mokytojams už nuoširdų darbą, tėvams už bendradarbiavimą ir džiaugėsi pasiektais rezultatais – viena mokinė, Neringa Lušaitė, gimnaziją baigė ir brandos egzaminus išlaikė su pagyrimu. Šventės metu tradiciškai buvo įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo piniginės dovanos. Šiemet jos atiteko geriausiai gimnaziją baigusiai ir brandos egzaminus išlaikiusiai Neringai Lušaitei bei kasmet gimnazijos vardą garsinusiai technologijų olimpiadoje Gretai Jagminaitei.

 Abiturientus taip pat sveikino parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, auklėtoja, tėvai.

 Abiturientai džiaugėsi, kad nors šie metai buvo kitokie, ypatingi, tačiau tai nesutrukdė siekti savo svajonių. Už tai taria nuoširdų AČIŪ visai gimnazijos bendruomenei.

 Skambant iškilmingai muzikai, abiturientai išlydėti iš gimnazijos su brandos atestatais rankose ir linkint pasiekti užsibrėžtų tikslų.

 

IV g klasės vadovė Marytė Karpienė

 

„Bėgam į žydinčią pievą“

„Bėgam į žydinčią pievą“

 Septintokai pakvietė visus 5-8 kl. ir III g kl. mokinius į netradicinę šių mokslo metų užbaigimo šventę „Bėgam į žydinčią pievą”, kuri įvyko birželio 11 d.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė supažindino mokinius ir jų tėvelius su mokytojų tarybos posėdžio nutarimu. Gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė džiaugėsi aktyviais mokiniais, kurie nuotolinio mokymosi metu tiesė pagalbos ranką savo bendraklasiams. Jiem buvo įteiktos padėkos, taip pat tradiciškai pasidžiaugta puikiai ir labai gerai besimokančiais bei puikiai gimnaziją lankiusiais mokiniais..

 Prieš prasidedant atostogoms kiekviena klasė kūrybiškai pristatė savo vykdytas veiklas per šiuos mokslo metus bei prisiminė gražiausias mokslo metų akimirkas. 

 Renginio pabaigoje mokiniai išradingai padėkojo direktorei už tai, kad gimnazija vis gražėja ir joje smagiau būti, pavaduotojoms už tai, kad neleidžia gimnazijoje pasiklysti ir reguliuoja intensyvų eisma, auklėtojoms, be kurių mokyklinis gyvenimas būtų neįsivaizduojamas, mokytojams, kurie lipdo protingus žmones, nors kai kurie ir spyriojasi, tėveliams už meilę, kad ir kas benutiktų, bei klasės draugams, be kurių būtų paprasčiausiai nuobodų.

 O renginio pabaigoje kompiuterių ekranai pražydo vasariškų gėlių puokštėmės, kurios ir pakvietė visus užbaigti moklus ir bėgti į žydinčias pievas. 

 Atėjo laikas poilsiui…iki susitikimo rudenį!

Vaida Baltrušaitienė, 7 klasės vadovė

 

Papildoma informacija