Švenčių belaukiant

Švenčių belaukiant

 Jau greit į savo sielą įsileisime pačią gražiausią metų šventę – šventas Kalėdas. Su visais savo prisiminimais susėsime prie Kūčių stalo. Kad šventės laukimas būtų šviesus ir prasmingas, paskutinę gruodžio savaitę gimnazijoje tradiciškai organizuojama pažintinė kultūrinė diena apie advento ir šv. Kalėdų laikotarpio papročius ir tradicijas. 

 Iš pat ankstyvo ryto dalykų mokytojai vedė vaizdo pamokas, kuriose mokiniai stebėjo filmuotą medžiagą apie senovės lietuvių žiemos šventes, papročius ir tradicijas. Vyresnieji kūrė koliažus, 5-8 klasių mokiniai – pateiktis apie advento simbolius, burtus, mįsles, įvairius draudimus, pasilinksminimus. Toliau sekė kalėdiniai mokinių, gimnazijos prezidentės ir gerb. Direktorės sveikinimai, kurie sušildė visų širdis, dar labiau sustiprindami švenčių laukimą. Su ta pačia kalėdine dvasia, tačiau kitaip nei praėjusiais metais prabėgo ši diena, be šventinio stalo klasėse, gyvo bendravimo, draugų apsikabinimo. Turėkime viltį, kad kitais metais visas šventes švęsime kartu su draugais ir artimaisiais.  

Pažintinės kultūrinės dienos organizatorės mokytojos Vida greičienė ir Vaida Baltrušaitienė

2021 metų „Draugų kalendorius“

2021 metų „Draugų kalendorius“

 Mūsų gimnazijos pradinukai dalyvavo Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių projekte „2021 metų draugų kalendorius“. Projekto tikslas – dalyvauti etnokultūrinio projekto įgyvendinime ir kūrybiškai lavinti mokinių patriotinius jausmus savo šeimos, mokyklos, gimtojo krašto papročiams ir tradicijoms bei plėsti draugiškus santykius tarp rajono bendrojo ugdymo įstaigų.

 Mokytojos nufotografavo pradinių klasių mokinių kūrybinius darbus ir iš jų sumaketavo klasių kalendorius – ateinančiais 2021 metais kiekviena klasė, kiekviena šeima džiaugsis originaliu savo klasės kalendoriumi. 

 Už pagalbą, bendravimą bei bendradarbiavimą dalinantis kūrybinėmis idėjomis ir leidinių spausdinimą nuoširdžiai dėkojame projekto koordinatorei, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokytojai Gražinai Šimkevičienei.

Mokytoja Virginija Ralienė

 

Konkursas "Žiemos fantazija”

Konkursas "Žiemos fantazija”

 Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla paskelbė nacionalinį konkursą “Žiemos fantazija”.

 Visi informacinių technologijų mylėtojai, besidomintys kompiuterine grafika, animacija ar multimedijos technologijomis bei šiaip kūrybingi smalsuoliai buvo kviečiami pasitelkti vaizduotę ir pasirinkta kompiuterine technika perteikti žiemišką idėją – sukurti skaitmeninį atviruką.

 Konkursui buvo pateikta 3500 darbų. Tarp jų – 10 kūrybingų  mūsų gimnazijos antrokių, sukūrusių   savo žiemą ir pasidalinusių  kūryba su visa Lietuva, darbai! 

 Džiugiamės spalvingomis padėkomis ir nuoširdžiais organizatorių linkėjimais.

 

Mokytoja Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija