Integruotos pamokos – edukacinė išvyka į Žemaitiją

Integruotos pamokos – edukacinė išvyka į Žemaitiją 

 Rugsėjo 14 d. mes, IV g klasės mokiniai, tikybos bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos –  Vida Greičienė, Elena Vaitkuvienė, Jovita Radčenkienė – dieną praleidome labai prasmingai.

 Visų pirma, vykome Telšių link ir stabtelėjome prie Rainių Kančios koplyčios, kur atvykęs mūsų žemietis kanauninkas Andriejus Sabaliauskas papasakojo Rainių istoriją, aprodė koplyčią, muziejų. Pabuvojome ir prie paminklo miškelyje, kur buvo nužudyti politiniai kaliniai. Po to važiavome į Telšių centrą – kunigų seminariją, kur susipažinom su jos istorija, atnaujintais pastatais, pro langus grožėjomės miesto panorama. Svarbiausia, kad Telšių vyskupijos kanauninkas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas Andriejus Sabaliauskas pakvietė į netradicinę pamoką, skirtą V. Mykolaičio – Putino romanui „Altorių šešėly“. Iš pradžių nedrąsiai prisiminėme romano tematiką, problemas, bandėme išskirti svarbiausius aspektus, tačiau vėliau kanauninkas mus drąsindamas palietė romano gelmes, išsakė savo požiūrį į šį kūrinį, į veikėjų paveikslus, galiausiai akcentavo paties Putino savęs atradimo kelią. Be abejo, viską susiejo su šiandiena, išreiškė ir savo požiūrį į šiandieninį jaunimą. Po to dar aprodė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. 

 Atsisveikinę su šiuo nuostabiu žmogumi, trumpai pasivaikščioję ir pasigrožėję Masčio pakrantėmis, nuvykome į Užvenčio dvarą užsukdami ir prie Šatrijos kalno. Džiaugėmės, kad visi lengvai į jį užkopėme, deja, bokštų ir piliakalnių neleido pamatyti apniukęs dangus. Šatrijos Raganos vaikystės dvare prisiminėme jos metus, praleistus šiame nuostabiame kampelyje, jos ir kitų žymių žmonių veiklas, pasigrožėjome aplinka.

 Buvo gera dar kartą prisiliesti prie nagrinėtų kūrinių, pabuvoti aprašytose vietose, kitaip pažvelgti į literatūrą. Kelionėje ne tik praplėtėme kultūrinį akiratį, bet ugdėmės asmenines, komunikavimo, pažinimo kompetencijas. Už tai esame dėkingi gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei ir mokytojoms.

Bernadeta Balšaitytė, IV g kl. mokinė

 

Sporto ir sveikos gyvensenos diena

Sporto ir sveikos gyvensenos diena

 Nemakščių gimnazijos pradinių klasių mokiniai rugsėjo 11-ąją – ,,Sporto ir sveikos gyvensenos“ dieną – aktyviai pajudėjo. Rytą pradėjo mankšta, varžėsi estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus. Po to leidosi  į pėsčiųjų žygį po Nemakščių miestelį. Susipažino su Nemakščių herbu, istorija, įžymiomis vietomis. 

 Pirmokai aplankė Išnykusių kaimų skverelį, suskaičiavo paminklus, skaitė išnykusių kaimų pavadinimus.

 Antrokai keliavo prie Paežerio koplyčios. Susipažino su koplyčios  istorija ir ją supančia gamtine aplinka. Nueiti net 10 805 žingsniai.  

 Kadangi 2020 metai paskelbti Žydų metais, o Nemakščių miestelyje prieš Pirmąjį pasaulinį karą dauguma gyventojų buvo žydai, trečių ir ketvirtų klasių mokiniai surengė žygį į senąsias žydų kapinaites. Kapinėse trečiokai vykdė plenerą, o ketvirtos klasės mokiniai pristatė grupėse paruoštus darbus apie Nemakščių valsčiaus žydų bendruomenės tragišką likimą ir uždegė žvakutę žuvusiesiems pagerbti. 

 Daug sužinojome, išmokome, pakartojome. Džiaugėmės šviesia diena, buvimu drauge.  Supratome, kad ėjimas –  puiki sveikatos stiprinimo ir geros nuotaikos palaikymo priemonė!

 

 Pradinių klasių vyresnioji mokytoja J. Dumskienė

 

Papildoma informacija