Iššūkis priimtas ir įgyvendintas!

Iššūkis priimtas ir įgyvendintas!

 Baigėsi Vasario 16-ąją startavęs mūsų gimnazijoje vienas iš Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių, kuriame buvo pakviesti dalyvauti 5 kl. mokiniai.  „Puoselėjame gimtąją kalbą“ – taip vadinosi net 21 dienos iššūkis, raginęs penktokėlius susitelkti ir kūrybiškai prisidėti prie gražios iniciatyvos. Niekas nepaneigs, jog mokytojui yra prasminga ieškoti būdų ir formų stiprinant gimtosios kalbos mokymosi motyvaciją, o mokiniams – prisidėti prie jos prestižo didinimo. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Radčenkienė

 

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, GLOBĖJAI, ĮTĖVIAI

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, GLOBĖJAI, ĮTĖVIAI

ir visi kiti, norintys prisidėti prie gimnazijos puoselėjimo

 

 Nuoširdžiai prašome savo 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio skirti Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijai.

 Tikimės ir toliau geranoriško jūsų palaikymo, supratimo ir paramos, kuri padės modernizuoti įstaigą, tobulinti jos veiklą, gerinti ugdymosi sąlygas.

 Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį gimnazijai, prašome iki 2021 m. gegužės 1 dienos užpildyti prašymą „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms“ (Forma FR0512), kad ši mokesčio dalis būtų pervesta mūsų įstaigai.

 

 *Prašymą reikia užpildyti elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

_________________________________________________________

 RASEINIŲ R. NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJA,

 KODAS - 190105646

 Išsamesnė informacija tel. (8 428) 48 387 arba (8 428) 48 344

Projektas ,,Mes tikrai mylim Lietuvą“

Projektas ,,Mes tikrai mylim Lietuvą“

 Vasario 9 – kovo 11 dienomis „Pelėdžiukų“ ir ,,Boružėlių“ grupės vykdė projektą „Mes tikrai mylim Lietuvą‘‘, kurio tikslas – ugdyti meilės jausmą ir pagarbą Tėvynei, skatinti bendruomeniškumą, aktyviai įsijungiant į pilietines veiklas. Tai puiki galimybė skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Bendradarbiaudami mokytojai ir tėveliai ugdytiniams padėjo įgyvendinti įvairias projektines veiklas. Tariame nuoširdų AČIŪ visiems dalyviams už aktyvumą, kūrybiškumą ir nuoširdumą!
 Projekto ,,Mes tikrai mylim Lietuvą“ video klipo nuoroda.

 

Papildoma informacija