Dešimtasis mažvydiečių susitikimas

Dešimtasis mažvydiečių susitikimas

        Lietuvoje žydi 2012 metų vasara. Nemakščių apylinkių gėlės visom spalvom skleidžiasi mokyklos erdvėse ir stebina vilniškius, klaipėdiečius, tauragiškius, kauniečius.

        Birželio 19 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje vyko dešimtasis mažvydiečių  sambūrio susitikimas. Martyno Mažvydo vardu respublikoje pavadintos penkios mokyklos. Graži draugystė Vilniaus, Kauno, Tauragės, Klaipėdos ir Nemakščių mokyklas sieja jau dešimt metų. 

        Pirmiausia svečiai buvo sutikti  Leono Tamulevičiaus įkurtame „Muziejuke“. Visi apžiūrėjo ekspoziciją, norėjusieji pavažiavo garsiuoju aštuonračiu. 

        Vėliau visi renginio dalyviai rinkosi Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje. Buvo apie ką pakalbėti, pamąstyti: pirmajai lietuviška knygai 465 metai, mažvydiečių sambūriui – 10 metų. Nuotaikinga mokinių ir mokytojų programa, mažvydiečių pasidalijimas mintimis apie nuveiktus darbus. Mažvydiečius sveikino garbūs svečiai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, vyriausieji specialistai Jonas Tamošaitis ir Gintarė Greičiūtė.

        Šventė tęsėsi garsiajame istoriniame Molavėnų komplekse, kus svečiai susipažino su piliakalniu, amfiteatru, gynybiniais pylimais, pasimeldė prie šimtamečio ąžuolo. Slėnyje juos pasitiko Nemakščių vyrų vokalinio instrumentinio ansamblio muzika, katile garuojantis nemakštietiškas šiupinys.  Papietavus prasidėjo linksmybės, liaudiška vakaronė.

        Išsiskirstėme tikėdamiesi, kad Mažvydo siekiai ir darbai ir toliau teiks mums naujų idėjų, noro ir energijos jas realizuoti.

        Esame dėkingi renginio rėmėjams: UAB „Norvelita“ direktoriui Jordanui Kenstavičiui, Nemakščių ūkininkams Alfredui Bardauskui, Jonui Greičiui, Dariui Mejeriui, Vidui Venckui, kavinės „Le kava“ savininkams Žydrūnui ir Daliai Vitkauskams, mokytojų kolektyvui.

 

Metodinė diena

Metodinė diena

        Birželio 13 dieną mokykloje duris atvėrė neįprasta mokyklinė mokytojų kavinė. Ji buvo įsteigta tik vienai dienai, nes tąkart vyko mokytojų metodinė diena.

        Šį renginį organizavo mokyklos metodinė taryba. Jos pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė pasiūlė kiek neįprastą šiai dienai tikslą – pamiršti formalumus ir pasidalinti tikrai naudinga patirtimi bei pasidžiaugti sėkme.
       
        Renginys prasidėjo motyvaciniu filmuku „Žodžio galia“. Susimąstėme, koks galingas yra mokytojo žodis, šypsena, pagyrimas ar dėmesys. Žaismingoje „kavinėje“ siūlėme motyvacinius patiekalus, kurių paragavę tiek mokiniai, tiek mokytojai ir administracija norėtų čia nuolat sugrįžti... Pasisekimą turėjo „Įkvėpimo eleksyras“, „Pagyrimo riestainiai“, „Sėkmės pica“ ir kt. Vėliau prasidėjo rimtesnis darbas – metodinių grupių pirmininkai džiaugėsi nuveikta veikla, organizuotomis atviromis pamokomis. Mokytojai dalijosi patirtimi ir idėjomis iš seminarų, konferencijų ar kitų kvalifikacinių renginių. Kiekviena MG dar turėjo atlikti ir namų darbą – parengti ir pristatyti metodinę medžiagą „Idėjų kampeliui“. Antroje renginio dalyje buvo pristatomi svarbiausi mokykloje vykę projektai ir kita neformaliojo ugdymo veikla. „Piliečio žadintuvo“ dalyviai surengė netgi mini teatro forumą mokytojams.

           Pabaigoje MT pirmininkė pristatė dar vieną refleksijos metodą, vadinamą 6 kepurių metodu, kurį pabandėme praktiškai panaudoti. Buvo gera klausyti kolegų, kurie paskatinti nuoširdžiai išsakė savo emocijas ir įvertinimus. Na, o išeidami iš „kavinės“ mokytojai negailėjo „arbatpinigių“ – rašė atsiliepimus, džiaugdamiesi naudingai praleistu laiku ir dėkodami už geras emocijas. Baigdama renginį, mokyklos direktorė Irena Jankevičienė paragino panašų renginį organizuoti ir kitais metais, nes tai, ką gauname vieni iš kitų yra ne tik labai vertinga, padeda ugdyti bendras nuostatas, bet ir suartina kaip bendruomenę.

 

 
Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė

 

Papildoma informacija