Projektas Maironis

 

Projektas “Maironio dvasios įkvėpti“

        2012 metai ypatingi mūsų rajonui, nes minimos kraštiečio poeto Maironio 150-osios gimimo metinės. Dėl šios priežasties pirmąjį mokslo metų pusmetį numatyta mokykloje įgyvendinti projektą „Maironio dvasios įkvėpti“, kuris plės mokinių žinias apie poeto asmenybę, kūrybą, tuometinę gyvenamąją aplinką.
 

Projektas vykdomas keliai etapais:

1.Organizuojama išvyka į Maironio tėviškę.

2.Rengiama konferencija.

3.Vedamas meninio skaitymo konkursas.

4.Leidžiamas stendas, laikraštis apie projektą, nuveiktus darbus.

 

Išvyka į Maironio tėviškę

Š. m. spalio 12 dieną būrelis Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinių kartu su savo lietuvių kalbos mokytojomis Maryte Karpiene ir Jovita Radčenkiene patraukė Maironio vaikystės takais. Turėdami tikslą surinkti kuo daugiau informacijos apie tuometinį kraštiečio poeto gyvenimą, kad vėliau ją galėtų panaudoti besiruošdami būsimai konferencijai, mokiniai į Maironio tėviškę vyko rimtai nusiteikę - su fotoaparatais ir užrašų knygutėmis.

        Išvykos dalyvius Bernotuose pasitiko gidė ir pažintį su Maironiu pradėjo nurodydama jo amžininkę – netoli sodybos augančią gražuolę pušį. Pasirodo, ją tėvas Aleksandras Mačiulis pasodino tuomet, kai gimė mažasis Jonukas (būsimasis poetas). Taigi, įspūdingam medžiui dabar tiek, kiek šiuo metu būtų Maironiui – 150 metų.

Taip pat daug įdomios informacijos gidė pateikė apie įkurtame muziejuje saugomus išlikusius autentiškus daiktus, prisiminė įvairių istorijų, apibūdinančių būsimo poeto charakterio savybes, pomėgius, priminė, ką mažasis Jonukas mėgo ir ko ne. Į atmintį mokiniams įstrigo valstietiškoji gyvenamoji aplinka, formavusi Maironį kaip asmenybę, poetą ir kunigą.

         Vėliau, apžiūrėję vienintelį išlikusį autentišką pastatą – ledainę ir sužinoję, kad Maironio slapyvardis kilęs iš netoliese buvusio Maironių kaimo pavadinimo, išvykos dalyviai pėsčiomis pasuko Pasandravio link, jog aplankytų poeto gimtinę. Ne veltui eita pėsčiomis, nes Pasandravį ir Bernotus jungia pusantro kilometro ilgio ąžuoliukais apsodintas takas, apstatytas kryžiais ir koplytėlėmis. O kur dar gidės pasakojimai apie Maironio pamėgtą šaltinėlį, Sandravos upelį, taip poeto mylėtas ir išvaikščiotas apylinkes.

 

         Išvyka baigėsi  prie Pasandravyje pastatyto paminklinio akmens, apžiūrėjus išlikusius gyvenamojo namo pamatus, svirtinį šulinį, pasimėgavus gamtos grožiu ir aplink tvyrančia ramybe. Mokiniai džiaugėsi, jog išvyka buvo įdomesnė negu tikėjosi, sužinojo daug naudingos informacijos, kuri taip greitai neišsitrins iš atminties, o  ruoštis konferencijai bus vienas malonumas.

Organizatorės

 

 

Jaunųjų šaulių pasižadėjimas

Jaunųjų šaulių pasižadėjimas

           Šiais mokslo metais mokykloje įsteigtas jaunųjų šaulių būrelis.  Jaunieji šauliai vadovaujasi savo veiklos nuostatais, kuriuose akcentuojama patriotinė veikla, meilė Tėvynei.
           Spalio 8 d. jaunieji šauliai susijaudinę laukė iškilmingo momento - priesaikos ceremonijos. Priesaiką priėmė Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vado pavaduotojas Rytis Nepas. Tą dieną pasižadėjimus davė 26  mokyklos mokiniai.

 

          Po ceremonijos mokiniai dalijosi įspūdžiais, aptarė ateities planus. Artimiausias jaunųjų šaulių laukiantis renginys – karinė stovykla Jonavos raj. Rūklos Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

 

Būrelio vadovas

mokytojas Egidijus Vyšniauskas

 

Papildoma informacija