Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2018 - 2019 m.m.
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2017 - 2018 m.m.
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinio ugdymo porgramos ugdymo planas 2017 - 2018 m.m.
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2016 - 2017 m.m.
(atsisiųsti).

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2015 - 2016 m.m.
(atsisiųsti)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinio ugdymo programos planas 2015 - 2016 m.m.
(atsisiųsti) 

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2014 - 2015 m.m.
(atsisiųsti)
 

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2013 – 2014 m.m.
(atsisiųsti)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ugdymo planas 2012 – 2013 m.m.
(atsisiųsti) 

 

Papildoma informacija