GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2017 metai

GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

 

2017 metai

 

Projekto pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Lėšų suma (Eur)/rezultatas

Tarptautinis Erasmus+ Jaunimo mainų projektas „ Įveikti baimes“.

Europos Sąjungos struktūrinis fondas

Projekto metu mokiniai patobulino anglų kalbos žinias, įgijo kompetencijų organizuojant neformalias veiklas, patobulėjo komandinės veiklos įgūdžiai.

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0043 „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“.

Europos Sąjungos struktūrinis fondas,

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

18000,00 Eur, už kuriuos bus organizuoti  mokymai mokytojams, stovyklos mokiniams ir modelis matematikos ugdymo pasiekimams gerinti.

OLWEUS Patyčių prevencijos programa OPKUS.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Finansavo patyčių tyrimo atlikimą.

Sveikatinimo projektas „Renkuosi būti sveikas“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

300,00 Eur, už kuriuos organizuotas seminarų ciklas, įvairios veiklos ir renginiai, stiprinantys mokinių fizinę ir emocinę sveikatą.

Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektas „Mes – Lietuvos ateitis“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

250,00 Eur. Lėšos skirtos ekskursijai ir šauliams reikalingų prekių įsigijimui.

Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektas „Pašaukti gyventi kitaip“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

600,00 Eur, už kuriuos organizuotos įvairios ateitininkų organizacijos veiklos, ekskursijos.

Projektas „Kino Busas“

Kultūrinių projektų centras

Mokiniai buvo skatinami kūrybiškai panaudoti mobiliuosius telefonus, skaitmenines technologijas. Kūrė filmus, susipažino su kūrimo etapais, išbandė kino profesijas.

Vaikų vasaros užimtumui projektas „Mūsų vasara“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

650,00 Eur.  Lėšos skirtos veikloms   ir ekskursijoms organizuoti.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

 

Europos Parlamentas

Mokomieji seminarai projekto mokytojams, mokomoji medžiaga ir rekomendacijos apie jos panaudojimą įvairių dalykų pamokose.

 

 

 

Papildoma informacija