GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2017 metai

GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

 

2017 metai

 

Projekto pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Lėšų suma (Eur)/rezultatas

Tarptautinis Erasmus+ Jaunimo mainų projektas „ Įveikti baimes“.

Europos Sąjungos struktūrinis fondas

Projekto metu mokiniai patobulino anglų kalbos žinias, įgijo kompetencijų organizuojant neformalias veiklas, patobulėjo komandinės veiklos įgūdžiai.

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0043 „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“.

Europos Sąjungos struktūrinis fondas,

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

18000,00 Eur, už kuriuos bus organizuoti  mokymai mokytojams, stovyklos mokiniams ir modelis matematikos ugdymo pasiekimams gerinti.

OLWEUS Patyčių prevencijos programa OPKUS.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Finansavo patyčių tyrimo atlikimą.

Sveikatinimo projektas „Renkuosi būti sveikas“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

300,00 Eur, už kuriuos organizuotas seminarų ciklas, įvairios veiklos ir renginiai, stiprinantys mokinių fizinę ir emocinę sveikatą.

Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektas „Mes – Lietuvos ateitis“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

250,00 Eur. Lėšos skirtos ekskursijai ir šauliams reikalingų prekių įsigijimui.

Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektas „Pašaukti gyventi kitaip“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

600,00 Eur, už kuriuos organizuotos įvairios ateitininkų organizacijos veiklos, ekskursijos.

Projektas „Kino Busas“

Kultūrinių projektų centras

Mokiniai buvo skatinami kūrybiškai panaudoti mobiliuosius telefonus, skaitmenines technologijas. Kūrė filmus, susipažino su kūrimo etapais, išbandė kino profesijas.

Vaikų vasaros užimtumui projektas „Mūsų vasara“.

Raseinių rajono savivaldybės lėšos

650,00 Eur.  Lėšos skirtos veikloms   ir ekskursijoms organizuoti.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

 

Europos Parlamentas

Mokomieji seminarai projekto mokytojams, mokomoji medžiaga ir rekomendacijos apie jos panaudojimą įvairių dalykų pamokose.

 

 

 

GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE, PROGRAMOSE 2016 METAIS

GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE, PROGRAMOSE

2016 METAIS

 

Įgyvendinto projekto pavadinimas

Fondo pavadinimas

Lėšų suma (Eur.)

Vasaros užimtumo projektas „Draugystė“

 

Raseinių rajono savivaldybė

800,00

Jaunimo organizacijų projektas „Mes – Lietuvos ateitis“

Raseinių rajono savivaldybė

450,00

 

 

 

Jaunimo organizacijų projektas „ Degančios širdys“

Raseinių rajono savivaldybė

 

132,00

Gamtosauginis projektas „Aplinka- gamtos ir žmogaus kūrinys“

Raseinių rajono savivaldybė

 

452,00

Sveikos stiprinimo programa „Sveikam kūne – sveika siela“

 

 

Programa „Pienas vaikams“

 

Žemės ūkio ministerija

Pagal faktišką produktų sunaudojimą

Programa „Vaisiai ir daržovės“

Žemės ūkio ministerija

Pagal faktišką produktų sunaudojimą

 

 

 

Papildoma informacija