Mokyklinis meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos”

Mokyklinis meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos”

 Vasario 24 dieną vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas “Gimtinės spalvos”, skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams paminėti. Jame dalyvavo šešiolika 1-4 klasių mokinių, deklamavusių lietuvių autorių kūrybos eilėraščius. 

 Prieš paskelbdama rezultatus, vertinimo komisijos pirmininkė direktorė Irena Jankevičienė priminė, jog sėkmę tokiuose konkursuose lemia ne tik gerai parinktas, gražus ir įdomus tekstas, įtaigi intonacija, tačiau ne mažiau svarbi ir kūno kalba. Būtina, jog klausytojas patikėtų skaitovu, kartu su juo išgyventų pasakojamą istoriją. Svarbu, jog sakančiojo akys spindėtų, tik tuomet klausytojas bus įtikintas.

 Jaunieji dalyviai labai stengėsi, visi norėjo laimėti, tačiau komisijai teko nelengva užduotis įvardinti du meniškiausiai daklamavusiuosius. Iš 1-2 klasių grupės išrinkta Ema Visockytė (2 kl.), o iš 3-4 klasių grupės – Arminas Jagminas (4 kl.). Šie mokiniai atstovaus mūsų gimnazijai rajoniniame meninio skaitymo konkurse.

 

Linkime jiems sėkmės!
Pradinių klasių mokytoja Milda Grinevičienė

 

Rajoninė technologijų olimpiada

Rajoninė technologijų olimpiada

 Kūryba – nuolatinė kaitos palydovė, skatinanti stabtelėti, atsigręžti į praeitį, suvokti dabartį, projektuoti ateitį. Kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau esame kūrėjas, tačiau atsiskleidžiame skirtingose srityse. Šį kartą džiaugiamės mokinėmis, puikiai išmanančiomis drožinėjimo ir pyragų kepimo meną.

 Vasario 20 dieną „Šaltinio“ progimnazijoje vyko rajoninė technologijų olimpiada „Po kūrėjo delnu“. Mūsų gimnazijos mokinės Gintarės Jociutės (I g. kl.) drožinėta prieverpstė 9-10 klasių grupėje pelnė II-ąją vietą, Viktorijos Košytės (III g. kl.) iškeptas pyragas 11-12 klasių grupėje taip pat buvo pripažintas vertas II-os vietos. Apskritai olimpiadoje mokiniai galėjo atlikti kūrybinius darbus, susijusius su mityba, tekstile ir medžiu. Be to, į „Šaltinio“ progimnaziją nuvežti „namų darbai“ kartu su kitais rajono mokinių kūriniais buvo eksponuojami parodoje. 

 Nuoširdžiai sveikiname laimėtojas ir linkime neišsenkančių kūrybinių idėjų bei sėkmės ateityje.

Technologijų mokytoja Irena Kliknienė

 

Papildoma informacija