Prizinės vietos etninės kultūros olimpiadoje

Prizinės vietos etninės kultūros olimpiadoje

 Šiais metais rajone pirmą kartą buvo organizuojama etninės kultūros olimpiada. Jos tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūros vertybes.

 Džiaugiamės, jog mūsų gimnazijos mokiniai puikiai atstovavo savo ugdymo įstaigą. Atlikę etnokultūros pažinimo testą bei pademonstravę praktinius gebėjimus, t. y. atlikę liaudies dainą ir sutartinę, mažvydiečiai laimėjo 5 prizines vietas. 9-12 klasiųš mokinių grupėje I vieta skirta Monikai Janušaitei (II gimn. kl.), II vieta – Solveigai Petraitytei (II gimn. kl.), III vieta – Laurai Gliaudytei (II gimn. kl.). 6-8 klasių grupėje II vieta skirta Arminui Jagminui (8 kl.), o III vieta – Gustei Denepaitei (8 kl.). Dėkojame mokinius olimpiadai ruošusioms mokytojoms Vaidai Baltrušaitienei ir Marytei Karpienei.

 

Laimėjimas piešinių konkurse „Mano augintinis“

Laimėjimas piešinių konkurse „Mano augintinis“

 Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Raseinių rajono bendro ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų piešinių konkurse „Mano augintinis“. Antros klasės mokinė Estela Jonaitytė buvo pakviesta į laureatų apdovanojimo šventę ir įvertinta už piešinio originalumą.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja J.  Dumskienė

 

Papildoma informacija