Mokyklinė dailės olimpiada

Mokyklinė dailės olimpiada

 Gimnazijoje vyko mokyklinė dailės olimpiada „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“. Dalyvavo dvylika 8 kl. ir I-IV gimn. kl. mokinių. Pirmąją vietą surinkusi 28 balus laimėjo II gimn. kl. mokinė Karolina Žalkauskaitė. Mokinė atstovaus gimnazijai rajoninėje olimpiadoje vasario 22 d. Linkime jai sėkmės. 

Irena Kliknienė, dailės vyresnioji mokytoja

Papildoma informacija