Mokyklinis meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos”

Mokyklinis meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos”

 Vasario 24 dieną vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas “Gimtinės spalvos”, skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams paminėti. Jame dalyvavo šešiolika 1-4 klasių mokinių, deklamavusių lietuvių autorių kūrybos eilėraščius. 

 Prieš paskelbdama rezultatus, vertinimo komisijos pirmininkė direktorė Irena Jankevičienė priminė, jog sėkmę tokiuose konkursuose lemia ne tik gerai parinktas, gražus ir įdomus tekstas, įtaigi intonacija, tačiau ne mažiau svarbi ir kūno kalba. Būtina, jog klausytojas patikėtų skaitovu, kartu su juo išgyventų pasakojamą istoriją. Svarbu, jog sakančiojo akys spindėtų, tik tuomet klausytojas bus įtikintas.

 Jaunieji dalyviai labai stengėsi, visi norėjo laimėti, tačiau komisijai teko nelengva užduotis įvardinti du meniškiausiai daklamavusiuosius. Iš 1-2 klasių grupės išrinkta Ema Visockytė (2 kl.), o iš 3-4 klasių grupės – Arminas Jagminas (4 kl.). Šie mokiniai atstovaus mūsų gimnazijai rajoniniame meninio skaitymo konkurse.

 

Linkime jiems sėkmės!
Pradinių klasių mokytoja Milda Grinevičienė

 

Papildoma informacija