Koordinacinis komitetas

 

 

Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinis komitetas

 

 

Irena Jankevičienė

direktorė

Irena Griškienė

Olweus programos koordinatorė

Dovilė Norkutė

MSG vadovų atstovė

Genovaitė Jankauskaitė

MSG vadovų atstovė

Nijolė Klimbienė

gimnazijos bendruomenės atstovė

Virginija Ralienė

gimnazijos bendruomenės atstovė

Rita Milašauskienė

mokinių tėvų atstovė

Lina Jucienė

mokinių tėvų atstovė

Neringa Lušaitė

II gimn. klasės mokinė, mokinių atstovė

Gražina Jocienė

vyresnioji socialinė pedagogė

Daiva Kisielienė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Papildoma informacija