Išvyka į spektaklį

Išvyka į spektaklį

 Vasario 13 d. abiturientai, panaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas, vyko į Nacionalinį Kauno dramos teatrą ir žiūrėjo režisieriaus J. Jurašo spektaklį, pastatytą pagal privalomą vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programinį A. Škėmos kūrinį tuo pačiu pavadinimu, „Balta drobulė“. Netradicinės pamokos tikslas – integruoti lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko turinį su teatru, patraukliomis formomis plėsti ugdytinių literatūrinę ir kultūrinę kompetencijas. Mokiniai, pažiūrėję spektaklį, palygino jį su skaitytu ir analizuotu klasėje privalomu literatūros programiniu kūriniu, reflektuodami įtvirtino įgytas literatūrines žinias.

 Tokios išvykos į spektaklius labai naudingos, nes ugdoma kultūrinė kompetencija. Tai ypač svarbu mažų regionų mokiniams, nes retas kuris lanko spektaklius su tėvais, o savarankiškai atvykti neturi noro ar galimybių. Buvimas dramos teatre padeda mokiniui orientuotis kultūrinėje erdvėje, susipažinti su kultūros reiškiniais, kultūros kūrėjais, kultūriniais skirtumais ir panašumais, formuojasi atsakingas, kūrybiškas požiūris į kultūrą.

 

Elena Vaitkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Papildoma informacija