GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė

MOKINIAI

MOKYTOJAI

TĖVAI

Gustė Denepaitė I g kl.

Jovita Radčenkienė

Vytautė Laukšienė

Akvilė Paulauskaitė II g. kl.

Rasa Danauskienė

Lida Baltrušaitienė

Lizeta Karvelytė II g  kl.

Violeta Jaškauskienė

Laima Kulpinskienė

Monika Janušaitė III g kl.

Vaida Baltrušaitienė

Inga Kringelienė

 Neringa Lušaitė IV g kl.

Virginija Bartkienė

Lina Radžienė

  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Milda Grinevičienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4 klasės vadovė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 6 klasės vadovė

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, III g  klasės vadovė

   

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė – Elena Vaitkuvienė

Saulius Radčenko –menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, fizinio lavinimo mokytojas ekspertas

Virginija Bartkienė – rusų k. mokytoja metodininkė

Vilma Drungėlienė –IT,  tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos  mokytoja metodininkė

Elena Vaitkuvienė -  lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Danauskienė – užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė

Virginija Ralienė –pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Milda Grinevičienė - pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas

Ineta Stankuvienė - istorijos mokytoja metodininkė

Irena Kliknienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Marytė Karpienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Loreta Stulgienė – geografijos mokytoja metodininkė

Violeta Jaškauskienė – biologijos mokytoja metodininkė

 

 

Papildoma informacija