E- pamoka „Patyčioms – Ne Like“

E- pamoka „Patyčioms – Ne Like“

 Rugsėjo 22 d. dalyvavome E-pamokoje „Patyčioms – NELike“. Pamoką vedė projekto „Kam to reikia“ praktikas Rimvydas Jurkuvėnas.

 Joje aptarėme patyčių mastą, realias kasdienes situacijas, galimas pasekmes besityčiojančiam ir patyčias patiriančiam asmeniui, mokytojo rolę bei elgesį ir būdus, kaip kovoti su patyčiomis.

Papildoma informacija