Baltų vienybės diena Molavėnuose

Baltų vienybės diena Molavėnuose

          Žemė be istorijos – tuščia ir beprasmiška.
             Tiktai kai sužinome, kokie žmonės joje gyveno, žemė prabyla.
             Mes ir norime pažadinti, prikelti gimtinės žemę.
             O kai žemė kalbėsis su mumis, bus brangi kiekviena jos pėda. 

 Tokiais žodžiais buvo pradėtas Baltų dienos minėjimas Molavėnuose.  Priminta, kad 1236 metų rugsėjo 22 dieną Saulės mūšyje lietuviai sutriuškino Livonijos (Kalavijuočių) ordiną ir parodė ryžtą ginti savo žemę. Tai buvo viena pirmųjų baltų genčių didžiųjų pergalių, po kurios priešiškas Livonijos ordinas sunyko. Mūšio išvakarėse buvo duotas ugnies ženklas – vienykimės. Todėl baltų vienybės simbolis – ugnis, nes baltų gentys signaliniais laužais įspėdavo vieni kitus apie artėjantį priešą.

 Vaidilutės, įžiebusios simbolinę baltų vienybės ugnį, priminė didingą tautos praeitį, susirinkusiųjų širdis džiugino dainomis.

 Džiaugiamės aktyviais ir pilietiškais mūsų gimnazijos mokiniais gausiai dalyvavusiais gražioje šventėje.

Papildoma informacija