„Rugsėjo spalvose atversim naują knygos lapą“

 „Rugsėjo spalvose atversim naują knygos lapą“

 

Vasara praėjo... dar viena.

Vasara – kvepianti pievų malda.

Per patį saulės pakylėjimą.

Vasara atlapos duris į juodai nusirpusių vyšnių sodą,

Į šviečiantį jazminų vakarą,

Su rugpjūčio prakaito druska

Trumpa, kaip tolimo delno prisilietimas, vasara įėjo į mane.

 

 Netikėtai prabėgo dar viena basakojė vasara, iš paskos atsinešdama margaspalvį rugsėjį, kurio gražume atvertėme dar vieną mokyklinės knygos lapą.

 Rugsėjo 1-osios skambučio aidai į Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos Mokslo ir žinių šventę šiemet subūrė 203 mokinius, iš kurių 14 šiais metais pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį. Po šv. Mišių, vėliavos pakėlimo ir sugiedoto himno skambant muzikai į šventiškai papuoštą lauko sceną žengė 16 abiturientų ir atlydėjo pačius mažiausius šios gimnazijos mokinukus – pirmokus.  

 Į šią gražią šventę atvyko ir visus sveikino nemažas būrys gerbiamų svečių: Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Ona Radčenko, Nemakščių miestelio seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių bendruomenės „Santalka” pirmininkas Vaclovas Šimaitis, Raseinių kultūros centro Nemakščių filialo renginių organizatorė Lina Andrulienė bei ambulatorijos gydytoja. Džiugu, kad gimnazijos renginyje dalyvavo ir Nemakščių darželio auklėtiniai bei jų direktorė Dalia Mačiulaitienė. Sveikindama su nauja pradžia, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė linkėjo, kad ateinantys metai būtų dar sėkmingesni visose srityse.

 Nemakščiuose ši Rugsėjo 1-oji minima kaip naujai atverstos knygos pradžia, tai startas, nuo kurio prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai. Simboliškai klasės vadovams ir kiekvienai klasei buvo įteikta po naujų mokslo metų knygą, Klasės dienoraštį, kuriame mes, dvyliktokai, palinkėjome mokiniams fiksuoti gražiausias mokslo metų akimirkas.

 Mūsų gimnazijos šventės niekuomet nepraeina be skambių dainų ir šokių, tad ir šį kartą tradiciškai nuotaiką kėlė meniniai mokinių pasirodymai. 

 Pakylėti geros nuotaikos visi nuskubėjome į pirmąją šių mokslo metų pamoką klasėse. O Rugsėjis nutiesė gelsvą taką, žinių pasaulis pravėrė duris, kad atvertę knygos lapą įrašytume norus, svajones ir viltis.

                                                                                     Renalda Galkauskaitė, IV gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija