Tėvynės labui!

Tėvynės labui!

 Mylėti Tėvynę — nereiškia tik būti dėkingam už suteiktą prieglobstį, už auginimą, duotą išsilavinimą ir visą gėrį. Tikrajai savo šaliai reikalinga pagarba. Pagarba valstybei — prezidentui ir šalies institucijoms, šeimai, ir nebūtinai savo. Ko gero, vienas labiausiai meilę įrodančių dalykų savo gimtajam kraštui yra darbas ir pasiaukojimas dėl jo, o jaunųjų šaulių patriotiškos širdys pašauktos būtent tam.

 Birželio 2 dieną Nemakščių jaunieji šauliai buvo įpareigoti atsikelti anksčiau ir susitvarkyti uniformą, nusiblizginti batus bei įsitikinti, kad iš po beretės nėra kokio ne savo vietoje bestyrančio plauko. Ne, jie ruošėsi ne kokiam paradui, tačiau iškilmingai jaunojo šaulio priesaikos davimo ceremonijai. Jau anksti ryte gimnaziją pasiekė Ariogalos šaulių 13-osios kuopos vadas Andrius Bautronis kartu su dar trimis jaunaisiais šauliais iš savo kuopos, kurie padėjo surengti ceremoniją. 17 jaunųjų šaulių, stebint pilnai salei žmonių, pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Kai pasižadėjimas jau buvo duotas, kiekvienas šaulys priklaupė prie LR vėliavos ir ją pabučiavo. O pri(si)mindamas, dėl ko tai daro, ištarė: „Tėvynės labui“. Ko gero, svarbiausia buvo tai, kad šauliai prisiekė ne tik žmonėms padėti, bet tai, kad jie pasižadėjo sau siekti būti geresniais žmonėmis ir tobulėti fiziškai, dvasiškai bei protiškai. A. Bautronis savo palinkėjime dabar jau tikrais šauliais tapusiems jaunuoliams priminė, kad ne uniforma puošia šaulį, tačiau šaulys puošia ją. Ir uniformą puoselėti ir pateisinti galime gražiais darbais Tėvynei, jos žmonėms, kilniomis mintimis ir kalba, kuri neša tik tiesą. Šauliai atsisveikino iki pasimatymo pratybose ir stovyklose. 

 Dėkojame Andriui Bautroniui už surengtą gražią ceremoniją bei tautiškumo skiepijimą jauniesiems šauliams. Tikimės, kad kiekvienas šaulys, davęs priesaiką, rimtai pažvelgs į savo pareigą.

 Gabrielė Paniulaitytė, jaunoji šaulė

Papildoma informacija