Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

 Birželio 14 d. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokiniai kartu su mokytoja Roma Matikoviene paminėjome Gedulo ir vilties dieną. Vykome į Viduklės geležinkelio stotį prie tremtinių paminklo, ten padėjome gėlių ir uždegėme žvakutes.

 Buvusi tremtinė mokytoja Angelija-Marija Veniulienė pasidalijo prisiminimais apie tremtyje patirtus išgyvenimus. Taip pat aplankėme Nemakščių kapinėse stovintį paminklą tremtiniams. Mokytoja Roma Matikovienė supažindino su trėmimo vietomis, apibūdino buities ir darbo sąlygas.

Istorijos mokytoja Roma Matikovienė

 

Papildoma informacija