Kaip greitai bėga laikas...

„Kaip greitai bėga laikas...“

 „Laikas bėga, bėga laikas“, - repavo septintokai savo organizuojamoje mokslo metų baigimo šventėje, vykusioje birželio 3 dieną. 6-8 kl. ir III gimn. klasių mokinių ataskaitos apie nuveiktus darbus parodė, kad išmokta, nuveikta tikrai labai daug. Gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės padėkos už labai gerą mokymąsi, lankomumą, sportinius ir meninius pasiekimus dar kartą visus pradžiugino, kad mūsų gimnazijoje tikrai didelis būrys šaunių mokinių, besimokančių ir dirbančių ne tik dėl savęs, bet ir dėl to, kad mūsų gimnazija garsėtų. O scenos gilumoje kabantis laikrodis, simbolizuojantis devynis mokymosi mėnesius, nuotaikingos dainos, atliekamos ansamblio „Jaunystė“ (vadovė Vaida Baltrušaitienė) bei septintokų, šventės organizatorių, nuotaikingas šokis, humoristiniai vaizdeliai visiems teikė gerų emocijų ir priminė, kad po darbų visi turi teisę pailsėti. 

 Džiaugiamės, kad tą dieną į mūsų šventę atėjo ir gausus būrys mūsų kraštiečio poeto Algirdo Verbos artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie iš visos Lietuvos suvažiavo į Nemakščius paminėti poeto 75-ąsias gimimo metines. Galėjome pasiklausyti minčių apie poetą, apie jo atminimui išleistą knygą bei pasiklausyti skambių eilių. 

 Už gražią šventę dėkojame 7 klasių vadovėms Redai Mėlinienei ir Elenai Vaitkuvienei, muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, technologijų mokytojui Vytautui Andriuškai, choreografijos mokytojai Inetai Skurvydaitei, informacinių technologijų mokytojai Genovaitei Jankauskaitei. 

 Prisidėdami prie gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės linkėjimų ir mes linkime visiems gražios, sveikos, saugios vasaros.

 Gintarė Navickaitė, 7a klasės mokinė

Papildoma informacija