Savaitė, skirta Gyvybės dienai

Savaitė, skirta Gyvybės dienai

 Balandžio 25-29 dienomis mūsų gimnazija minėjo Gyvybės dieną. Visą savaitę stovėjo stendai su mažų vaikelių nuotraukomis, mintimis apie gyvybę, gimnazijos mokiniai buvo skatinami daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.

 Su vyresniaisiais tikybos mokytoja Vida Greičienė kalbėjo apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Su mažaisiais kalbėjosi mūsų gimnazijos ateitininkai, jie aptarė gyvybės atsiradimą, jos prasmę, džiaugsmą atsiradus naujai gyvybei. Kiekvienam reikia suprasti ir pajusti, kokį džiaugsmą teikia kita šalia esanti, atsirandanti žmogiškoji gyvybė, koks džiaugsmas kyla ir iš mažučio vaikelio krykštavimo, ir iš senolio ramybės, kurios kupinas jis laukia susitikimo su Dievu.

 Dėkojame mokytojai Vidai Greičienei už šią jaukią ir pilną šiltų emocijų savaitę.

 

Kornelija Būtytė, ateitininkė

 

Papildoma informacija