Susitikimas su ASU atstovais

Susitikimas su ASU atstovais

 Penktadienį, balandžio 8 d., mūsų gimnazijoje iš Antano Stulginskio universiteto lankėsi trys atstovai - Studijų skyriaus vyr. vadybininkas Antanas Girčys ir dvi studentės Ingridos (Ingrida Žyvatkauskaitė kaip tik praėjusiais metais baigė mūsų gimnaziją).

 Apsilankymo tikslas – supažindinti II-IV gimn. klasių mokinius su ASU universiteto studijų programomis, galimybe studijuoti valstybės finansuojamose vietose, stojimo balais, mokymo baze, laisvalaikio leidimo galimybėmis. Ypač susitikimas buvo naudingas II gimn. klasės mokiniams, nes jiems dabar kaip tik rūpi, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti kitiems mokslo metams. Studentės taip pat kalbėjo apie savo pasirinktas studijas, apie studentišką gyvenimą. 

 Šis susitikimas tikrai buvo labai naudingas ir įdomus. 

 

 Kornelija Būtytė, II gimn. kl. mokinė

 

Papildoma informacija