Svarbu! Ugdymas karantino metu

Svarbu! 

Ugdymas karantino metu

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ informuojame:

*Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai nuo sausio 4 d. ugdomi kontaktiniu (kasdieniu) būdu.

*Pradinių (1-4) klasių mokiniai nuo sausio 4 d. ugdomi nuotoliniu būdu.

*5-8, I-IVg klasių mokiniai nuo sausio 6 d. ugdomi nuotoliniu būdu.

 Nuo sausio 25 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu, mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir neturintys tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, vaiko gerovės komisijos sprendimu ugdomi gimnazijoje, užtikrinant jų nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą.

 

Papildoma informacija