Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

 Sausio 13-oji diena liudija istorines 1991-ųjų akimirkas, kai susitelkimą ir pasiaukojamą ryžtą pademonstravę Lietuvos gyventojai apgynė neseniai atkurtą valstybės Nepriklausomybę. 

 Nedidelė, beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta tądien įrodė savo vieningumą. Žmonės iš skirtingų vietovių, skirtingo amžiaus, skirtingais gyvenimais ir vienu bendru Lietuvos Laisvės troškimu, ilgai augusiu ir brendusiu senelių ir tėvų širdyse, tą lemtingą naktį nepabūgo nei kariuomenės, nei tankų. Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena, kaip ir prieš trisdešimt metų, šiandien subūrė gimnazijos bendruomenę drauge prisiminti iškovotos laisvės kainą. 

 Mokiniai kartu su dalykų mokytojais prisimindami šios dienos įvykius dalyvavo vaizdo pamokoje. Jos metu gimnazijoje ir mokinių namuose sužibo vienybės ir atminimo žvakeles. Šia visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ pagerbti prieš 30 metų žuvusieji už Lietuvos laisvę. Mokiniai karpė neužmirštuoles ir Mokinių tarybos paskatinti dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Neužmirštuolė“, kuria prisiminti sausio 13-osios įvykiai, kurie leidžia mums šiandien gėrėtis laisvės teikiamomis galimybėmis. Mokiniai skaitė eiles, žiūrėjo video siužetus, diskutavo laisvės tema. 

 Prieš 30 metų mums dovanota laisvė – didžiausia ir trokštamiausia žmogaus ir tautos vertybė. Tad savo darbais, savo dorais poelgiais ir mintimis vertinkim tai, ką jie mums paliko – Laisvę.

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija